Historik

Marken som golfbanan ligger på ägs av William Nordén och hans Spargodt AB.
Spargodt AB består utav 3 större gods; Lönhult, Spargodt, Fredriksberg. Tillsammans utgör det ca 1200 hektar odlad mark. Vi är ett familjeföretag med traditioner från jordbruk, fastigheter, hästavel och företagaranda.

William Nordén har sin släkt i namnet Weibull, där Spargodt AB:s gårdar härstammar från. Williams morfars far, Walfrid Weibull, utvecklade idén om växtförädling då han under sina resor som sjökapten noterade att rovorna var större i USA och England än i Sverige. Han startade därför växtförädlingsföretaget hemma på föräldragården Weibullsholm vid Landskrona år 1870.

Under första världskriget blev behovet av åkerareal för växtförädlingen på Weibullsholm stort. Walfrids söner, William och Harry Weibull ägde stora gods belägna i Ukraina men önskade istället utöka arealen inom Sverige och köpte därför gårdarna Spargodt, Lönhult och Fredriksberg mellan åren 1916 - 1918.