Fredriksberg...

...är den tredje gården som brukas av Spargodt AB.

Fredriksberg inköptes 1917 till Weibullsholms företag men såldes till Malmö stad 1967. Företaget arrenderade därefter Fredriksberg. Sedan 1972 är det Spargodt AB som arrenderar Fredriksberg av Malmö stad. På en areal av 321 ha odlas det sockerbetor, utsädesspannmål, gräsfrö och konservärter m.m.