Lönhult Gård...

... ligger vackert belägen på Kullahalvön i Höganäs Kommun.

Lönhult är känt som gård sedan slutet av 1500-talet.
Namnet kommer från trädet Lönn och det fornnordiska ordet hult som betyder skog.

Den första ägaren man känner till hette Jacob Grubbe, därefter övertogs Lönhult av Magnus Stenbock (som finns att beskåda som staty i Helsingborg).

Under hans tid, mitten av 1600-talet, pågick krig mellan Danmark och Sverige, då Snapphanarna slogs för att återfå rätten och möjligheten att få sälja sina alster i städer som Köpenhamn. Många dog och byggnader sattes i brand. På Lönhult finns idag endast en byggnad kvar som härstammar från slutet av 1500-talet som märks av sina karakteristiska tjocka stenmurar och välvda fönster.

Under 1800-talet gjordes många förändringar då gamla byggnader revs och nya kostallar byggdes. 1918 köptes gården in av William Weibull (nuvarande ägarens morfar) för att användas för växt- och fröodling.

Sedan år 1975 bedrivs fullblodsarabstuteri, vid namn Lönhult Arabstuteri, här.