Spargodt

Spargodt ligger vid Tågarp, Landskrona och är ett resultat av lagaskiftet 1830. Gården köptes av Werner Gottlob von Schwerin år 1808 samtidigt som han köpte Sireköpinge med flera gårdar. På gården odlas vete, korn, konservärter och sockerbetor på 260 ha brukad jord.