Pro - Mats Carlsson, "Jag förändrar inte, jag förbättrar"

För att uppnå dina golfmål måste du förstå varför kroppen och hjärnan gör som den gör i vissa lägen. Alla svingar vi olika och vi kan därför inte formas efter en mall som säger att så här skall du svinga. Vi måste utveckla tekniken efter hur vår kropp se ut, hur den rör sig och varför den rör sig på ett visst sätt, och tillsammans hittar vi din rörelse som gör att du kan repetera rörelsen om och om igen för att uppnå ett lyckat resultat. Detta kan jag förmedla på ett enkelt och logiskt sätt så att du verkligen förstår vad du behöver träna på och hur du skall uppnå din rätta potential med rörelsen

Kontakta mig när du vill diskutera ett upplägg på antingen lektion eller träning.

 Det går att nå mig på 0702-91 31 21 eller mats.carlsson@oresundsgk.se